Calendar de activităţi

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2015 termenele pentru punerea în aplicare a modificărilor prevăzute, sunt:

Termen Activitate
30 iunie 2016 „Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor modifica în mod corespunzător până la data de 30 iunie 2016.”Cf. O.U.G. 91/2014 Art. III
30 iunie 2016 „Informaţiile conţinute în registrul prevăzut la art. 3¹ alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 30 iunie 2016.”Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (7),

O.U.G. 28/1999 Art.3¹ alin. (1) face referire la Registrul distribuitorilor autorizaţi şi a aparatelor de marcat electronice fiscale.

30 iunie 2016 „Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă până la data de 30 iunie 2016.”Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (7),

O.U.G. 28/1999 Art.5 alin. (11) face referire la procedura de avizare tehnică a modelelor aparatele de marcat electronice fiscale definite la art.3 alin. (2)

31 iulie 2016 „Dispoziţiile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 31 iulie 2016.” Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (8),

O.U.G.28/1999 Art.5 alin. (10) „Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2), avizul tehnic favorabil se eliberează de către instituţia publică/instituţia de drept public, desemnată prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională

1 octombrie 2016 „Începând cu data de 1 octombrie 2016, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (1)
1 ianuarie 2017 „Începând cu data de 1 ianuarie 2017, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (2)
1 aprilie 2017 „Începând cu data de 1 aprilie 2017, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (3)
1 iulie 2017 „Începând cu data de 1 iulie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (4)
1 noiembrie 2017 „Începând cu data de 1 noiembrie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (5)
1 februarie 2018 „Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 1 februarie 2018.”cf. O.U.G 28/1999 Art. 31 alin. (5)

 

Sursa : http://casedemarcat.ici.ro/calendar-de-activitati/