OPANAF 2152/2017 – Protocol de colaborare ANAF-ICI (domenii internet)

Avand in vedere ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 03 august 2017, a fost publicat OPANAF nr. 2152/14.07.2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti – va supunem atentiei o sinteza utila a acestuia:

– Protocolul are ca obiect colaborarea părţilor în vederea transmiterii datelor de identificare, aşa cum sunt definite de Codul de procedură fiscală, raportat la datele de identificare (nume, prenume, adresă de domiciliu, CNP) din baza de date a ICI – Bucureşti ale deţinătorilor dreptului de utilizare a domeniilor cu extensia „ro” către A.N.A.F.

– Domeniile pentru care se solicită date de către direcţiile de specialitate din cadrul A.N.A.F. se vor transmite către ICI – Bucureşti, în baza unor motivări temeinic justificate, asumate şi semnate de A.N.A.F., de la o adresa de e-mail a A.N.A.F. (rotld.ro@anaf.ro) către o adresă de e-mail a ICI – Bucureşti (anaf@rotld.ro), agreate de comun acord, printr-o conexiune securizată.

 

– Serviciile de specialitate ale Registrului RoTLD din cadrul ICI – Bucureşti vor transmite informaţiile solicitate de A.N.A.F. Lista datelor solicitate şi transmise către A.N.A.F. va fi conformă cu baza de date a Registrului RoTLD.

– Prelucrarea datelor ce constituie obiectul prezentului protocol intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

– Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor A.N.A.F., cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Sursa (cu multumiri) – AJFP Dambovita/ http://www.cabinetexpert.ro/

Conectarea caselor de marcat la serverele ANAF

Procedurile pentru conectarea caselor de marcat la serverele ANAF, finalizate

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a finalizat specificatiile tehnice  si structura fisierelor pe care casele de marcat urmeaza sa le trimita catre ANAF in conformitate cu Hotararea pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003.

 

Acestea  au fost definitivate in urma intalnirilor de lucru desfasurate in ultimele 5 luni  intre ANAF si reprezentantii Asociatiei Distribuitorilor de Aparate ‘de  Marcat  Electronice Fiscale (ADAMEF) si ai Patronatului  Comerciantilor  si Servisantilor  de  Case  de  Marcat.

Legea prevede ca de la 1 noiembrie 2018 presedintele ANAF trebuie sa emita un ordin care sa precizeze data la care casele de marcat trebuie sa transmita informatiile catre serverele institutiei.  Acest proiect vizeaza conectarea a peste 1 milion de case de marcat la serverele ANAF, astfel incat  transmiterea de date sa inceapa la jumatatea anului 2019.

Sursa: ANAF

 

Casele de marcat și conectarea la serverele ANAF

Direcții și aspecte dezbătute în cadrul conferinței “Revoluția aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic în comerțul din Romania”.

Marți, 25 aprilie a.c., la CCIR Business Center din București, a avut loc conferința intitulată Revoluția aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic în comerțul din România. La dezbateri au participat reprezentanți ai autorităților și ai asociațiilor și patronatelor din domeniul fiscal: Ministerul Finanţelor, ANAF, Ministerul Comunicaţiilor, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în informatică (ICI), Asociația Distribuitorilor de Aparate Electronice Fiscale din România, Patronatul Comercianţilor şi Servisanţilor de Case de Marcat din România, Asociaţia pentru Plăţi Electronice din România (APERO), ANPC, furnizori de echipamente, operatori din zona de retail, precum și firme de consultanță fiscală.

Conferința a adus în prim plan dezbaterea privind termenul realist la care ar putea deveni funcţional sistemul prevăzut de legiuitor, potrivit căruia noile case de marcat cu jurnal electronic vor fi conectate la serverul ANAF şi vor transmite în timp real toate informaţiile de pe bonurile fiscale, exceptând detaliile legate de cumpărător. Potrivit lui Marius Peştină, director general al Direcţiei Generale de Tehnologie a Informaţiei din cadrul ANAF, termenul a fost prelungit până la data de 1 iulie 2019.

În prezent, ANAF a finalizat estimarea privind costurile implementării sistemului caselor de marcat fiscale, vizând informatiile pe care trebuie să le transmită casele de marcat. Conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice, în comerţul din Romania ar urma să fie introduse, ca urmare a noilor reglementari, aproximativ un million de case de marcat fiscale și unități de service.

Velin Ganev, CEO Danubius – Exim şi Preşedinte ADAMEF (Asociația Distribuitorilor de Aparate de Marcat Electronice Fiscale din Romania), a precizat că retailerii din România vor trebui să se doteze cât mai curând cu case de marcat fiscale conectate la serverul ANAF, întrucât: Țările din jurul României – Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Macedonia s.a.m.d., – lucrează cu jurnal electronic deja de cel puțin zece ani”.

Cât despre implementarea noilor case de marcat cu jurnal electronic, ceea ce urmează să se întâmple vine și în sprijinul tuturor comercianților. De ce ? Pentru că, odată cu schimbarea tehnologiei, schimbăm tot ce înseamnă hardware, ca structură. Vom avea posibilitatea să ne conectăm cu tot ce există nou, tablete, telefoane, vor exista și alte tehnologii, vor fi echipamente conectate cu partea bancară etc. Sperăm ca, într-un termen destul de rapid, probabil săptămâni, maximum o lună, vom avea deja o variantă finală a normelor care să fie aprobată de Guvern, a mai precizat Ganev.

Despre prețul caselor de marcat, ținând cont că, la finalul lunii septembrie 2016, la Ministerul Finanţelor Publice s-au înregistrat aproape 60 de firme autorizate ca distribuitori de case de marcat fiscale şi peste 400 de modele de aparate de marcat electronice fiscale, Ganev a declarat: Nu ne așteptăm la o schimbare dramatică a prețurilor. Va fi un preț care, după părerea noastră, va porni de la 160-170 de euro, pentru casele de marcat.”

Tot în prima parte a conferinței, George Anghel, director executiv APERO, a vorbit despre actul de comerț și digitalizare: “Fără digitalizare, fără plăți electronice lucrurile devin foarte greu de înțeles, iar timpii de reacție se întind pe perioadă foarte mare, astfel încât, de fiecare dată, noi, cei din industrie, suntem mai mult reactivi decât proactivi.

Cea de-a doua parte a conferinței a fost deschisă de domnul Marian Anghelescu, Președintele Patronatului Comercianților și Servisanților de Case de Marcat din România, care a abordat noutățile din legislația caselor de marcat, fiscalizarea și documentele necesare în preajma unei case de marcat, din perspectiva relației utilizator-firmă de service.

Una dintre noutățile legislative în acest sens este prevederea privind emiterea bonului fiscal, obligatoriu pentru persoanele juridice, faptul ca se vor emite chitanțe și în momentul în care nu va funcționa casa de marcat, până la punerea în funcțiune a aparatului, excepție făcând casele de schimb valutar.

O altă noutate este digitalizarea controlului încasării taxelor cu casele de marcat electronice, aspect susținut de Anexa 8/11 Art. 5 alineatul (1), care prevede faptul că sistemul informatic asigură posibilitatea obținerii de către ANAF a datelor înregistrate în jurnalul electronic, fără notificarea sau permisiunea utilizatorului.

Fiscalizarea caselor de marcat, o altă noutate din legislație, va fi pe format digital și prevede identificarea memoriei fiscale și a utilizatorului pe baza datelor înregistrate.

Potrivit estimărilor Patronatului Caselor de Marcat din România, implementarea noului sistem fiscal va genera înlocuirea sau modernizarea a aproape 800.000 de aparate de marcat.

Concluzionând, evenimentul a prilejuit participanților dezbateri și schimburi de idei pe acest subiect esențial pentru viitorul retailului din România. Și, în vreme ce autoritățile caută soluții pentru implementarea fezabilă a noilor reglementări fiscale, noi vă îndemnăm, dragi comercianți, să vă pregătiți deja pentru viitor printr-o abordare proactivă: gândiți-vă cum ați dori să se desfășoare activitatea voastră în anii următori și ce puteți schimba deja în această direcție, în ceea ce privește fluxul operațional, dotările hardware și software. Iar când aveți nevoie de ajutor, vă stăm la dispoziție.

Schimbările sunt iminente, așadar depinde doar de noi să profităm de moment pentru a adopta noutățile nu forțați de împrejurări, ci pentru o nouă strategie de performanță și profitabilitate.

 

Sursa: Magister Software

Registrul national al caselor de marcat

REFERAT DE APROBARE

 

           Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de  Administrare Fiscală privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum și metodologia şi procedura de înregistrare a acestora

 

 

Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor  de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum și metodologia şi procedura de înregistrare a acestora are ca deziderate:

 • combaterea riscurilor de neconformare fiscală;
 • simplificarea procedurilor și sporirea competitivității  fiscale  a  mediului  de afaceri;
 • creșterea calității serviciilor oferite contribuabililor;
 • dezvoltarea canalelor informatice de interacțiune cu

Conceptul Registrului creează premisele respectării cerinței stipulate la art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Totodată, constituie fundamentul unei evidențe la nivel național a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, care va permite:

 • identificarea unică a fiecărui aparat de marcat electronic fiscal, prin atribuirea aleatorie a unui număr format din 10 cifre, căruia i se asociază istoricul aparatului de marcat electronic fiscal  și  care  nu  poate fi  anulat/șters/realocat;
 • identificarea operatorului care funcționează legal și livrează bunuri cu amănuntul și/sau prestează servicii direct către populație;
 • colectarea de informații despre starea de funcționare a aparatului de marcat electronic fiscal și/sau a locului unde este amplasat/depozitat;
 • reducerea semnificativă a posibilităților de a utiliza un aparat de marcat electronic nefiscalizat și, în consecință, va limita potențialul de subdeclarare/nedeclarare a  veniturilor;
 • corelarea informațiilor fiscale și a celor legate de utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea efectuării de analize relevante care să vizeze conformarea operatorilor economici, dar și prevenirea și combaterea evaziunii  fiscale;
 • diminuarea numărului de controale fiscale la contribuabilii onești prin valorificarea rezultatele analizelor;
 • securizarea procedurii, ca urmare a autentificării cu certificat digital în vederea transmiterii informaț

De asemenea, proiectul de ordin privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de  marcat  electronice  fiscale  instalate  pe  teritoriul României, precum și metodologia şi procedura  de  înregistrare  a  acestora, contribuie semnificativ la reducerea birocrației și optimizarea rersurselor Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin:

 • comunicarea electronică a informațiilor din registrul național de evidență;
 • simplificarea procedurilor administrative de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;
 • identificarea și utilizarea informațiilor necesare bunei funcționări a Registrului inclusiv din bazele de date proprii ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (de tipul: „stare operator economic”) sau, după caz, de la terți (de tipul: „număr și dată emitere autorizație de distribuție” – informație ce va fi colectată de la Ministerul Finanțelor Publice ș.m.d.);
 • degrevarea de sarcini a utilizatorilor finali în privința procedurii de declarare și înregistrare aparatelor de marcat electronice

Soluția identificată  a  avut  în  vedere  aspectele  mai  sus  enumerate  și  a  fost elaborată în urma consultărilor purtate cu factorii interesați/decidenți, inclusiv cu asociațiile  profesionale  reprezentative  din  domeniul  caselor  de  marcat.

Sursa: www.anaf.ro

 

Termene pentru modificarea caselor de marcat

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015, cu modificările ulterioare, se modifică prin OG 98 / 2016 după cum urmează:
 Procedura de Conectare la serverul ANAF – pana la 01.11.2018
 Incepand cu 01.01.2017, ITC nu va mai elibera avize. Toate avizele tehnice pentru AMEF “vechi” (conform OUG 28/1999 art. 3 alin. (1) ) si “noi” (conform OUG28/1999 art. 3 (2) ) se vor elibera doar de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Informatica Bucuresti
 Avizele AMEF vechi isi mentin valabilitatea actuala dar nu mai tarziu de 01.10.2017
 Pana la 31.03.2017 trebuie aprobate:
 Normele de aplicare OUG 28/1999 (Guvern)
 Procedura de avizare tehnica (OM MCSI & MFP)
 Informatiile continute de Registrul Unic AMEF (OP ANAF)
 Incepand cu 30.04.2017 se vor elibera avize tehnice pentru AMEF “noi”
 Pana la 30.06.2017 se pot aviza AMEF “vechi”
 Dupa 01.07.2017 se vor autoriza numai AMEF “noi”
 Incepand cu 01.10.2017 se interzice comercializarea AMEF “vechi”
 01.01.2018 Marii contribuabili vor utiliza doar AMEF “noi”
 01.04.2018 Contribuabilii mijlocii vor utiliza doar AMEF “noi”
 01.08.2018 Contribuabilii mici vor utiliza doar AMEF “noi”
Extras din OG 98 / 2016
Prorogarea termenelor din OUG 28/1999 cu modificarile ulterioare
Guvernul României – Ordonanţă de urgenţă nr. 98/2016 din 15 decembrie 2016
Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
În vigoare de la 21 decembrie 2016
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1030 din 21 decembrie 2016. Nu există modificări
până la 22 decembrie 2016.
…………………………………..
Art. XI. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
1. La articolul 31, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
” (5) Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul
informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 1 noiembrie
2018.”
2. La articolul 5, alineatul (14) va avea următorul cuprins:
” (14) Avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate
distribuitorilor autorizaţi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de
data de 1 octombrie 2017.”
3. La articolul 10, litera aa) va avea următorul cuprins:
” aa) comercializarea de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile din reţeaua
acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite
la art. 3 alin. (1), începând cu data de 1 octombrie 2017;”.
Art. XII. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr.
267/2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul II, alineatele (1)-(5) vor avea următorul cuprins:
” Art. II. – (1) Începând cu data de 1 iulie 2017, Comisia autorizează numai distribuitori
pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Începând cu data de 1 octombrie 2017, se interzice comercializarea aparatelor de
marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, operatorii economici care au calitatea de mari
contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat
definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Începând cu data de 1 aprilie 2018, operatorii economici care au calitatea de
contribuabili mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de
marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Începând cu data de 1 august 2018, operatorii economici care au calitatea de
contribuabili mici, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat
definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.”
2. Articolul III va avea următorul cuprins:
” Art. III. – Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003,
republicată, cu modificările ulterioare, se modifică până la data de 31 martie 2017.”
Art. XIII. – Începând cu data de 1 ianuarie 2017, pentru aparatele de marcat electronice
fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizul tehnic favorabil privind
caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut la art.
5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, se eliberează de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
în Informatică potrivit procedurii aprobate prin Normele metodologice pentru aplicarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de
a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. XIV. – Avizul tehnic favorabil prevăzut la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat
potrivit prevederilor art. II alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 267/2015, cu modificările ulterioare, până la data de 31
decembrie 2016, poate fi utilizat în vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute la art. 5 alin. (2)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. XV. – Dispoziţiile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 30
aprilie 2017.
Art. XVI. – Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor
şi pentru societatea informaţională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă
până la data de 31 martie 2017.
Art. XVII. – Informaţiile conţinute în registrul prevăzut la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 31 martie 2017.

Schimbarea caselor de marcat

SCHIMBAREA CASELOR DE MARCAT SE VA AMANA CU NOUA LUNI !!!!

Termenul pentru achiziționarea caselor de marcat cu jurnal electronic, care le vor înlocui pe cele actuale cu jurnal pe hârtie, va fi amânat din nou, prin intermediul unui Proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului, adoptat ieri de Executiv.

Printr-un comunicat de presă remis azi redacţiei noastre, instituţia a anunţat prorogarea cu nouă luni a termenului pentru introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic, după cum urmează:

 • 1 ianuarie 2018 (în loc de 1 aprilie 2017) pentru marii contribuabili;
 • 1 aprilie 2018 (în loc de 1 iulie 2017) pentru contribuabilii mijlocii;
 • 1 august 2018 (în loc de 1 noiembrie 2017) pentru micii contribuabili.

În ceea ce priveşte interdicția de a mai comercializa aparate de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal, aceasta va intra în vigoare la 1 octombrie 2017, cu nouă luni mai târziu decât ultimul termen stabilit (1 ianuarie 2017).

Obligativitatea utilizării de aparate de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici şi eliminarea treptată a aparatelor de marcat cu rolă jurnal a fost introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014. Ulterior, în noiembrie 2015, actul normativ a fost aprobat prin Legea nr. 267/2015, care stabileşte că operatorii economici care încasează integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct de către populaţie sunt obligaţi să utilizeze case de marcat electronice fiscale.

În decembrie 2015, documentul citat a suferit prima amânare, prin OUG nr. 57/2015, care a amânat cu şase luni momentul de la care operatorii economici vor fi obligaţi să utilizeze casele de marcat cu jurnal electronic.

De altfel, măsura privind introducerea noilor case de marcat a fost anunţată încă din ianuarie 2014, de către Daniel Chiţoiu, ministrul finanţelor de la acea dată, România fiind în prezent singura ţară din Europa în care se mai utilizează aparate de generaţie veche, cu role de hârtie.

Mai mult, pentru dotarea cu noile echipamente, Fiscul urma să acorde o deducere din impozitul pe profit pentru costurile cu noile case de marcat şi pentru programul electronic, aceste costuri fiind estimate la 40-60 de euro/echipament.

Trecerea la noile case de marcat se va realiza treptat

Pentru a nu crea disfuncţionalităţi în activitatea comercianţilor, Guvernul a hotărât să existe perioade tranzitorii pentru dotarea operatorilor economici cu case de marcat cu jurnal electronic. Faţă de prevederile Legii nr. 267/2015, actul normativ apărut în decembrie anul trecut în Monitorul Oficial amână cu şase luni termenul de la care va curge obligativitatea utilizării caselor de marcat cu jurnal electronic.

Concret, potrivit OUG nr. 57/2015, marii contribuabili urmau să utilizeze noile aparate începând cu data de 1 aprilie 2017, în timp ce de la 1 iulie 2017 aceeaşi obligaţie revenea şi contribuabililor mijlocii. În ceea ce-i priveşte pe contribuabilii mici, aceştia urmau să fie obligaţi să folosească aparate de marcat cu jurnal electronic începând cu data de 1 noiembrie 2017.

Totuşi, şi aceste termene vor fi decalate, mai exact cu nouă luni, potrivit proiectului de act normativ adoptat ieri de Guvern. Prin urmare, va fi prorogat şi termenul de 1 ianuarie 2017, până la 1 octombrie 2017, de la care va fi interzisă comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal. De altfel, nerespectarea acestei prevederi constituie contravenţie şi se va sancţiona cu o amendă de 3.000 de lei.

De asemenea, conform reglementărilor în vigoare, noile case de marcat vor trebui conectate la un sistem de supraveghere şi monitorizare, pentru transmiterea datelor către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Astfel, la nivelul ANAF se va întocmi în formă electronică un registru naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti. Supravegherea şi monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscale se va realiza de către Fisc. În acest sens, firmele vor fi obligate să asigure conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru transmiterea de date fiscale către ANAF.

Termenul-limită până la care trebuie aprobată procedura de conectare aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale este, potrivit normelor în vigoare, 1 februarie 2018.

Pe lângă introducerea noilor case de marcat, dispoziţiile OUG nr. 57/2015 au modificat şi conţinutul bonului fiscal. Concret, pe bonul fiscal va fi introdus ca element obligatoriu, pentru aparatele cu jurnal electronic, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia. Această modificare are în vedere corelarea cu legislaţia privind Codul fiscal, respectiv prevederile pentru deducerea TVA care poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, motivează MFP.

În plus, bonul fiscal va conţine şi unitatea de masură.

Notă: Iniţial, termenele tranziţiei erau 1 aprilie 2016 (contribuabili mari), 1 iulie 2016 (contribuabili mijlocii) şi 1 noiembrie 2016 (contribuabili mici), cu interzicerea comercializării caselor de marcat cu rolă jurnal de la 1 ianuarie 2016.

Firmele care nu-şi vor schimba casele de marcat vor risca amenzi de 9.000 de lei

Firmele care nu vor respecta noile termene stabilite de autorităţi pentru schimbarea caselor de marcat cu rolă jurnal cu cele cu jurnal electronic vor risca să primească o amendă de 9.000 de lei, prevede, în prezent, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Pe deasupra, acestora li se va suspenda activitatea până când se vor conforma obligaţiei şi vor plăti amenda.

În acelaşi timp, actul normativ amintit stabileşte şi alte amenzi contravenţionale referitoare la folosirea caselor de marcat, dintre care amintim:

 • emiterea bonului fiscal fără ca acesta să conţină unitatea de măsură şi codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, în cazul caselor de marcat cu jurnal electronic: amendă de 3.000 de lei;
 • nerespectarea obligaţiei de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF: amendă de 9.000 de lei;
 • neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale: amendă de 12.500 de lei şi suspendarea activităţii;
 • refuzul de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea şi în prezenţa organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale: amendă de 3.000 de lei;
 • refuzul de a reintroduce datele înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale fără jurnal electronic: amendă de 9.000 de lei.

Atenţie! Prevederile referitoare la noua amânare a termenelor pentru schimbarea caselor de marcat nu se aplică momentan. Acestea se vor regăsi într-o ordonanţă de urgenţă ce urmează să apară în Monitorul Oficial. 

NOILE CASE DE MARCAT

Casele de marcat electronice: Cum le vei putea înscrie în viitorul Registru de evidenţă a aparatelor

Modificare ora de iarna

Trecerea la ora de iarna in noaptea de 29 spre 30 Octombrie, cand acele ceasornicului trebuie mutate cu o ora in urma (ora 04:00 devine 03:00). Poate produce unele perturbari de bioritm, chiar si pentru casele de marcat.

MODIFICAREA PRIVIND TRECEREA LA ORA DE IARNA NU SE VA FACE SINGURA, DE ACEEA FIRMA NOASTRA VA STA LA DISPOZITIE  CHIAR SI IN WEEK-END LA SEDIUL FIRMEI SAU LA TELEFON

Calendar de activităţi

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2015 termenele pentru punerea în aplicare a modificărilor prevăzute, sunt:

Termen Activitate
30 iunie 2016 „Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor modifica în mod corespunzător până la data de 30 iunie 2016.”Cf. O.U.G. 91/2014 Art. III
30 iunie 2016 „Informaţiile conţinute în registrul prevăzut la art. 3¹ alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 30 iunie 2016.”Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (7),

O.U.G. 28/1999 Art.3¹ alin. (1) face referire la Registrul distribuitorilor autorizaţi şi a aparatelor de marcat electronice fiscale.

30 iunie 2016 „Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă până la data de 30 iunie 2016.”Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (7),

O.U.G. 28/1999 Art.5 alin. (11) face referire la procedura de avizare tehnică a modelelor aparatele de marcat electronice fiscale definite la art.3 alin. (2)

31 iulie 2016 „Dispoziţiile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 31 iulie 2016.” Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (8),

O.U.G.28/1999 Art.5 alin. (10) „Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2), avizul tehnic favorabil se eliberează de către instituţia publică/instituţia de drept public, desemnată prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională

1 octombrie 2016 „Începând cu data de 1 octombrie 2016, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (1)
1 ianuarie 2017 „Începând cu data de 1 ianuarie 2017, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (2)
1 aprilie 2017 „Începând cu data de 1 aprilie 2017, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (3)
1 iulie 2017 „Începând cu data de 1 iulie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (4)
1 noiembrie 2017 „Începând cu data de 1 noiembrie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (5)
1 februarie 2018 „Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 1 februarie 2018.”cf. O.U.G 28/1999 Art. 31 alin. (5)

 

Sursa : http://casedemarcat.ici.ro/calendar-de-activitati/

Inregistrarea si utilizarea noilor case de marcat electronice fiscale

Conform noilor prevederi legale, toti operatorii economici din Romania au obligatia ca pana la 1 noiembrie 2017 sa-si schimbe casele de marcat cu jurnal pe suport hartie cu aparate cu jurnal electronic pentru a permite transferul informatizat de date fiscale catre serverul ANAF. Toate noile case de marcat vor trebui inscrise intr-un Registru national de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale ce ar urma sa fie infiintat de catre ANAF.

Utilizarea aparatelor de marcat cu jurnal electronic si eliminarea aparatelor de marcat cu rola jurnal este cuprinsa si aprobata in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2014, iar procedura de avizare tehnica a caselor de marcat este prezentata intr-un ordin publicat recent pe mfinante.ro

Modalitatea de inscriere a noilor case de marcat in viitorul Registru de evidenta face obiectul unui proiect de act normativ lansat de curand in dezbatere publica de Ministerul Finantelor Publice. Proiectul prevede, printre altele, faptul ca respectivul Registru national de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale va permite identificarea si monitorizarea in timp real fiecarei case de marcat cu jurnal electronic.

Concret, este vorba despre Proiectul de Hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, document potrivit caruia vor fi luate in evidenta, cu ajutorul registrului mentionat, toate casele de marcat instalate in judetele tarii si in sectoarele municipiului Bucuresti. Practic, aparatele electronice fiscale de marcat vor fi conectate la un sistem de supraveghere, in vederea transmiterii datelor fiscale catre sistemul informatic al ANAF. Totodata, registrul va permite accesul in timp real la fiecare aparat de marcat electronic fiscal si la istoricul sau, corelate cu locatia si identitatea operatorului economic care livreaza legal bunuri cu amanuntul si/sau presteaza legal servicii direct catre populatie.

„Inregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale se va desfasura etapizat: pre si post-operationalizare a formei electronice a Registrului”, se arata in proiectul de act normativ al ANAF.

Registrul va fi gestionat de catre directiile regionale ale finantelor publice, dupa ce in prealabil operatorul economic va solicita, printr-o cerere, atribuirea unui numar de ordine din registru. Odata depusa cererea, organul fiscal va avea la dispozitie cinci zile pentru a comunica operatorului economic numarul de ordine atribuit pentru fiecare aparat.

Conectarea intre aparatele de marcat electronice fiscale si sistemul informatic al ANAF, mentionata in proiectul de act normativ al Ministerul Finantelor Publice, se va realiza la inceputul activitatii zilnice prin orice tip de conexiune la internet, folosindu-se un canal de comunicatie criptat de tip https cu protocol TLS/SSL. In situatia in care aparatul de marcat electronic fiscal nu va transmite informatii catre sistemul informatic pentru un interval de maximum zece minute, canalul de comunicatie se va restabili automat.

Aceasta conexiune va permite aparatelor de marcat electronice fiscale sa transmita catre ANAF urmatoarele informatii:

 • datele din jurnalul electronic, zilnic;
 • datele din bonul fiscal, in timp real;
 • zilnic, dupa generare, datele din raportul fiscal de inchidere zilnica;
 • datele din „bonul fiscal de test” emis la instalarea aparatului de marcat electronic fiscal;
 • la momentul reconectarii, informatii referitoare la ora de pornire, oprire sau de incetare a functionarii aparatului de marcat electronic fiscal.
 

Conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca noile case de marcat sunt urmatoarele:

 • sa contina o memorie fiscala unic inscriptibila tip (E)PROM sau tip OTP;
 • sa contina un dispozitiv de comunicatie externa care permite conectarea intr-un sistem informatic, folosind un canal public de comunicatie pe baza unui protocol TLS/SSL;
 • sa contina un modul criptografic in conformitate cu standardul FIPS 140-2 Level 2, care sa stocheze un certificat digital intern X.509.V3 cu lungimea cheii RSA de cel putin 2048 biti, instalat de catre producatorul aparatului de marcat;
 • sa permita inlocuirea certificatului digital prin descarcarea unui certificat emis de o Autoritate de Certificare a ANAF;
 • sa permita interpretarea profilurilor furnizate de sistemul informatic cu privire la o serie de parametri precum: produse/ servicii si/sau categorie de produse/ servicii, ritmicitate, perioada;
 • sa permita actualizarea sau modificarea profilurilor furnizate de sistemul informatic, iar cerintele cuprinse de acestea vor putea fi schimbate de catre ANAF, in functie de necesitatile identificate;
 • sa permita primirea, interpretarea si crearea de fisiere in format XML pentru definirea profilurilor transmise.
   

Potrivit OUG nr. 57/2015, care a modificat prevederile OUG nr. 91/2014, dotarea operatorilor economici cu case de marcat cu jurnal electronic se va face treptat, dupa cum urmeaza:

 • operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili vor avea obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic incepand cu 1 aprilie 2017;
 • contribuabilii mijlocii vor utiliza, la randul lor, numai case de marcat cu jurnal electronic de la 1 iulie 2017;
 • contribuabilii mici vor avea aceeasi obligatie incepand cu 1 noiembrie 2017.
   

Totodata, comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu rola jurnal va fi strict interzisa de la 1 ianuarie 2017. De altfel, conform normelor in vigoare, nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se va sanctiona cu o amenda de 3.000 de lei.