OPANAF 2152/2017 – Protocol de colaborare ANAF-ICI (domenii internet)

Avand in vedere ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 03 august 2017, a fost publicat OPANAF nr. 2152/14.07.2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti – va supunem atentiei o sinteza utila a acestuia:

– Protocolul are ca obiect colaborarea părţilor în vederea transmiterii datelor de identificare, aşa cum sunt definite de Codul de procedură fiscală, raportat la datele de identificare (nume, prenume, adresă de domiciliu, CNP) din baza de date a ICI – Bucureşti ale deţinătorilor dreptului de utilizare a domeniilor cu extensia „ro” către A.N.A.F.

– Domeniile pentru care se solicită date de către direcţiile de specialitate din cadrul A.N.A.F. se vor transmite către ICI – Bucureşti, în baza unor motivări temeinic justificate, asumate şi semnate de A.N.A.F., de la o adresa de e-mail a A.N.A.F. (rotld.ro@anaf.ro) către o adresă de e-mail a ICI – Bucureşti (anaf@rotld.ro), agreate de comun acord, printr-o conexiune securizată.

– Serviciile de specialitate ale Registrului RoTLD din cadrul ICI – Bucureşti vor transmite informaţiile solicitate de A.N.A.F. Lista datelor solicitate şi transmise către A.N.A.F. va fi conformă cu baza de date a Registrului RoTLD.

– Prelucrarea datelor ce constituie obiectul prezentului protocol intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

– Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor A.N.A.F., cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Sursa (cu multumiri) – AJFP Dambovita/ http://www.cabinetexpert.ro/