Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. KRYS MARK SYSTEM S.R.L-D, societate comerciala de nationalitate romana, inregistrata la O.R.C. Buzau cu nr. J10 /337 /2015, avand cod fiscal RO 34415053, cu sediul in Buzau, Strada Alexandru Marghiloman nr 55A, jud. Buzau, în calitate de operator de date. Prin urmare, S.C. KRYS MARK SYSTEM S.R.L-D urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților S.C. KRYS MARK SYSTEM S.R.L-D și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet.

 

Datele pe care le prelucrăm

a) Date pe care ni le oferiți dumneavoastră

Acestea sunt informațiile pe care ni le furnizați voluntar, atunci când completați formularul de comandă pe site-ul krys-mark.ro sau când intrați în contact cu noi (spre exemplu atunci când ne scrieți un mail sau folosiți alte funcții de comunicare setate pe krys-mark.ro). Datele pe care le colectăm astfel se rezumă la numele, adresa, numărul de telefon și adresa dumneavoastră de mail.

b) Date pe care le colectăm despre dumneavoastră și despre dispozitivul dvs.

Atunci când vizitați site-ul nostru, se poate să colectăm automat următoarele date:

(i) Date despre dispozitiv:

Informații tehnice, care includ adresa IP folosită pentru a vă conecta la internet, tipul de browser utilizat, fusul orar setat pe dispozitiv, tipul și versiunea plug-in-urilor din browser, sistemul de operare, tipul de dispozitiv mobil folosit, informații despre rețeaua utilizată;

(ii) Informații despre vizită:

Informații care includ link-urile accesate, “traseul” parcurs către, în și de la site-ul nostru (inclusiv data și ora), paginile pe care le-ați vizionat, timpii de încărcare a paginilor, duratele vizitelor pe diverse pagini, informații despre interacțiunile cu anumite pagini (scroll, click sau hover), informații despre dispozitivul folosit;

Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar cu ocazia efectuării unei comenzi sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către S.C. KRYS MARK SYSTEM S.R.L-D în următoarele scopuri:

a) În cazul datelor pe care ni le furnizați dumneavoastră, pentru:

 1. A vă informa cu privire la statusul achiziției dvs., inclusiv pentru validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau la bunul achiziționat.
 2. identificarea comenzilor și soluționarea diverselor situații aferente produsului/produselor achiziționat/e de dvs.
 3. în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale ale S.C. KRYS MARK SYSTEM S.R.L-D

b) În cazul datelor pe care le colectăm automat:

 1. în scopul realizării activităților de marketing, cum ar fi a promoțiilor și reclamei,  de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului utilizatorilor, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite.
 2. în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, adresă de livrare, adresă de email, număr de telefon) este necesară pentru ca S.C. KRYS MARK SYSTEM S.R.L-D să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la achiziționarea produselor (confirmare comandă, livrare prin curier, facturare, etc.). Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea de a beneficia de produsele dorite.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Mai exact:

 1. Dacă nu ați plasat nicio comandă la noi, nu avem un temei legal să vă păstrăm datele, astfel că vi le putem șterge oricând doriți.
 2. Dacă ați plasat o comandă care, din diverse motive, nu a fost finalizată (adică nu ați mai cumpărat efectiv produsul) vă vom arhiva datele pe o perioadă de 1 an pentru a ne proteja de utilizarea abuzivă a site-ului krys-mark.ro; ulterior vom proceda la ștergerea datelor;
 3. Dacă ați plasat o comandă care a fost dusă la finalizare, avem obligația să vă păstrăm datele în baza noastră de date minim un an. După un an ele vor fi arhivate (adică nu le vom mai procesa, cu excepția unor cazuri speciale) pe perioada obligatorie de arhivare a datelor financiar-contabile, stabilită de lege.

 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, S.C. KRYS MARK SYSTEM S.R.L-D poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama S.C. KRYS MARK SYSTEM S.R.L-D (exemple: serviciul de hosting, firma de contabilitate, firma de curierat, etc.), ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate site-ului krys-mark.ro. Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza căreia s-a constatat caracterul adecvat de protecție al datelor în statele respective, fie către entități care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.

Statele din afara UE către care se pot transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus sunt SUA.

Măsuri de securitate a datelor

S.C. KRYS MARK SYSTEM S.R.L-D va aplica, în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Serverele pe care krys-mark.ro este găzduit sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate din punct de vedere tehnic și al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplicăm în vederea îmbunătățirii sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către S.C. KRYS MARK SYSTEM S.R.L-D este, periodic, analizată din punct de vedere al securității.

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 2. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 3. Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.
 4. Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 5. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii informaționale către minori.
 6. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând, în schimb, restricționarea; în cazul în care S.C. KRYS MARK SYSTEM S.R.L-D nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru sau pe email, la office@krys-mark.ro

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că S.C. KRYS MARK SYSTEM S.R.L-D v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale. Cu toate acestea, ne-ar plăcea să ne dați ocazia de a soluționa noi orice îngrijorare de acest tip, așa că vă rugăm să ne contactați pe noi mai întâi.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă stăm la dispoziție:

Tel: 0723 616 621
office@krys-mark.ro