Registrul national al caselor de marcat

REFERAT DE APROBARE

 

           Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de  Administrare Fiscală privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum și metodologia şi procedura de înregistrare a acestora

 

 

Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor  de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum și metodologia şi procedura de înregistrare a acestora are ca deziderate:

 • combaterea riscurilor de neconformare fiscală;
 • simplificarea procedurilor și sporirea competitivității  fiscale  a  mediului  de afaceri;
 • creșterea calității serviciilor oferite contribuabililor;
 • dezvoltarea canalelor informatice de interacțiune cu

Conceptul Registrului creează premisele respectării cerinței stipulate la art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Totodată, constituie fundamentul unei evidențe la nivel național a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, care va permite:

 • identificarea unică a fiecărui aparat de marcat electronic fiscal, prin atribuirea aleatorie a unui număr format din 10 cifre, căruia i se asociază istoricul aparatului de marcat electronic fiscal  și  care  nu  poate fi  anulat/șters/realocat;
 • identificarea operatorului care funcționează legal și livrează bunuri cu amănuntul și/sau prestează servicii direct către populație;
 • colectarea de informații despre starea de funcționare a aparatului de marcat electronic fiscal și/sau a locului unde este amplasat/depozitat;
 • reducerea semnificativă a posibilităților de a utiliza un aparat de marcat electronic nefiscalizat și, în consecință, va limita potențialul de subdeclarare/nedeclarare a  veniturilor;
 • corelarea informațiilor fiscale și a celor legate de utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea efectuării de analize relevante care să vizeze conformarea operatorilor economici, dar și prevenirea și combaterea evaziunii  fiscale;
 • diminuarea numărului de controale fiscale la contribuabilii onești prin valorificarea rezultatele analizelor;
 • securizarea procedurii, ca urmare a autentificării cu certificat digital în vederea transmiterii informaț

De asemenea, proiectul de ordin privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de  marcat  electronice  fiscale  instalate  pe  teritoriul României, precum și metodologia şi procedura  de  înregistrare  a  acestora, contribuie semnificativ la reducerea birocrației și optimizarea rersurselor Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin:

 • comunicarea electronică a informațiilor din registrul național de evidență;
 • simplificarea procedurilor administrative de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;
 • identificarea și utilizarea informațiilor necesare bunei funcționări a Registrului inclusiv din bazele de date proprii ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (de tipul: „stare operator economic”) sau, după caz, de la terți (de tipul: „număr și dată emitere autorizație de distribuție” – informație ce va fi colectată de la Ministerul Finanțelor Publice ș.m.d.);
 • degrevarea de sarcini a utilizatorilor finali în privința procedurii de declarare și înregistrare aparatelor de marcat electronice

Soluția identificată  a  avut  în  vedere  aspectele  mai  sus  enumerate  și  a  fost elaborată în urma consultărilor purtate cu factorii interesați/decidenți, inclusiv cu asociațiile  profesionale  reprezentative  din  domeniul  caselor  de  marcat.

Sursa: www.anaf.ro